KOMPETENT PËR CILËSI

2015 Vellezerit e Bashkuar - Ueb faqja zyrtare | Ndalohet kopjimi apo përdorimi i materialeve pa autorizimin e kompanisë për qëllime përfitimi | info@vbashkuar.com  |

 

Dizajnoi: Taip Hoxha

 

NPTSH “Vëllezërit e Bashkuar” Shpk është kompani e kualifikuar për të eksploatuar, prodhuar dhe separuar të gjitha llojet e fraksioneve të agregateve për prodhimin e betonit dhe asfaltit, prodhimin e parafabrikateve te betonit, betonit te gatshem, ndertim te ulet dhe ndërtimit të lartë.

 

Misioni ynë është ofrimi i vazhdueshëm i agregatit, betonit të gatshëm dhe produkteve nga betoni në pajtueshmëri me standardet evropiane, (EN 206-1, EN 1338, EN 1340, EN 1916, EN 12620, EN 13043, EN 13055-1, EN 13242, EN 13383, EN 13450, EN 1917 etj), produkte cilësore, të qëndrueshme, të përshtatshme, të sigurta dhe në kohën e duhur tek klienti. Ky mision mirëmbahet dhe në vazhdimësi synohet të përmirësohet duke u mbështetur në traditën dhe eksperiencën e punonjësve tonë, kreativitetin e tyre, avancimin e vazhdueshëm të metodave të punës dhe aplikimit të teknologjisë moderne, respektimin e standardeve evropiane dhe rregullave teknike me synim përmbushjen e kërkesave të klientëve dhe tejkalimit të tyre.

 

- Certifikuar me ISO 9001: 2008

- Akredituar me SK EN ISO/IEC 17025:2006, ne vitin 2010, e vlefshme deri ne vitin 2014.

- Licence per Miniere siperfaqesore nga KPMM nr. 850/KPMM/2009, e vlefshme deri ne vitin 2034, siperfaqe 5 ha.

- Licence per Miniere siperfaqesore nga KPMM nr. 556/KPMM/2006, e vlefshme deri ne vitin 2019, siperfaqe 1 ha.

- Licence per seperacion, nga KPMM nr. 383/KPMM/2014, e vlefshme deri ne vitin 2017.

- Licence per Transport rrugor nderkombetar te mallrave nga MI nr. MI/032/064/2013, e vlefshme deri ne vitin 2018.